การตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2564 วิทยาลัยนานาชาติ ในรูปแบบการตรวจประเมิน Online MU EdPEx Assessment
August 26, 2021
มหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามบันทึกความเข้าใจ ร่วมกับ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ
August 27, 2021

มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมประชุมการดำเนินโครงการสนองแนวพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด้านวิชาการ CERN-DESY-GSI/FAIR ครั้งที่ 2/2564