คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล รับฟังผลการดำเนินงานของส่วนงาน (University Council Visit : 2) ครั้งที่ 21/2564 ของสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล
July 15, 2021
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล รับฟังผลการดำเนินงานของส่วนงาน (University Council Visit : 2) ครั้งที่ 18/2564 ของคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
July 15, 2021

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล เปิดตัวชุดตรวจโควิด รู้ผลไวภายใน 15 นาที นวัตกรรมชุดตรวจแอนติเจนจำเพาะต่อโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019