คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล รับฟังผลการดำเนินงานของส่วนงาน (University Council Visit : 2) ครั้งที่ 3/2564 ของวิทยาลัยนานาชาติ
June 8, 2021
Virtual Internationalization Update: Ep.4 Exclusive Talk with H.E. Lorenzo Galanti, Ambassador of Embassy of Italy
June 9, 2021

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ม.มหิดล รับมอบเงินบริจาค เพื่อโครงการจัดทำ “หอเกียรติยศและแรงบันดาลใจ นิตยา คชภักดี” และ “จัดตั้งมูลนิธิ นิตยา-นัยพินิจ คชภักดี เพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว”