เผยผลรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2562
September 25, 2020
โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและการพัฒนาความร่วมมือในการผลิตบัณฑิต
September 25, 2020

ม.มหิดล รับโล่ประกาศเกียรติคุณหน่วยงานที่ผ่านการประเมินโครงการ “อาคารราชการต้นแบบด้านการจัดการน้ำเสีย” ระดับทอง