คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ THE 7th SYMPOSIUM OF INTERNATIONAL LANGUAGES & KNOWLEDGE 2020 (SILK 2020)
August 3, 2020
กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ม.มหิดล จัดโครงการ SDGs Visit (สถาบันวิจัยประชากรและสังคม / คณะวิศวกรรมศาสตร์ / คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร / คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์)
August 4, 2020

มหาวิทยาลัยมหิดล เฝ้าฯรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563” (Thailand Research Expo 2020)