มหาวิทยาลัยมหิดล เฝ้าฯรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563” (Thailand Research Expo 2020)
August 4, 2020
พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยหิดล ประจำปีการศึกษา 2563
August 5, 2020

กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ม.มหิดล จัดโครงการ SDGs Visit (สถาบันวิจัยประชากรและสังคม / คณะวิศวกรรมศาสตร์ / คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร / คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์)