คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมพิธีลงนามข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงานประจำปี งบประมาณ 2564
September 23, 2020
โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล จัดงานแถลงข่าว สถาบันอุดมศึกษาต้นแบบเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่
September 23, 2020

คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล ร่วมกับ ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการทำวิจัย “Research Methodology for the Trainers: Trends and tips for Clinical Research”