มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4
October 21, 2020
Mahidol – Macquarie Workshop on Improving online teaching and learning: Practical workshops for academics
October 21, 2020

มหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ในโอกาสเข้าเยี่ยมหารือการดำเนินงาน ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล