นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการประกวดนำเสนอโครงงานความยั่งยืนของนิสิตนักศึกษา ประจำปี 2563
December 4, 2020
ม.มหิดล เข้ากราบถวายสักการะ เจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัตฯ เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร
December 7, 2020

คณะผู้บริหาร ม.มหิดล รับฟังข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA-Visit) ประจำปีงบประมาณ 2564 วิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล