มหาวิทยาลัยมหิดล จัดอบรม“การประเมินผลลัพธ์และผลกระทบของผลงานวิจัยเบื้องต้น”
October 8, 2020
มหาวิทยาลัยมหิดลหารือความร่วมมือด้านการวิจัยร่วมกับสถาบันเพื่อการวิจัยและนวัตกรรมด้านเอชไอวี (IHRI)
October 8, 2020

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดเสวนาสื่อสารความรู้สู่สังคม Nobel Prize in Science Café Vol.1 ตอน ปริศนาหลุมดำและใจกลางทางช้างเผือก