วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ม.มหิดล จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 24 ปี
July 3, 2020
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมพิเศษ MUIC Exclusive Tour
July 8, 2020

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมลงนามความร่วมมือโครงการอาหารปลอดภัยจังหวัดนครสวรรค์