นักวิจัยสตรีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับทุนพิเศษเพื่อพัฒนางานวิจัยป้องกันโควิด-19
June 11, 2020
มหาวิทยาลัยมหิดล มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่ผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่อำเภอพุทธมณฑล
June 12, 2020

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมโครงการ “พัฒนาการจัดการเรียนการสอนรายวิชา มมศท.100” ประจำปีการศึกษา 2563