คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล จัดโครงการ “EGMU พิชิตการเรียนรู้ด้วย STEM”
January 13, 2020
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล กับ กลุ่มเซ็นทรัล
January 13, 2020

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล เปิดโครงการ “วิศวะจิตอาสากระตุ้นเด็กไทยด้วยศาสตร์วิศวกรรม 4.0”