กรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล มอบกระเช้าดอกไม้ แสดงความยินดี แด่นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล
September 16, 2020
ม.มหิดล รับประกาศนียบัตรในงาน “ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน 2563″
September 16, 2020

มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดตัวโครงการปลูกต้นไม้เพื่อดูดกลับก๊าซเรือนกระจกปี 2 ในพื้นที่วิทยาเขตพญาไท