มหาวิทยาลัยมหิดล รับมอบเงินเงินในโครงการ DCU (ครั้งที่ 3) จากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
June 18, 2020
มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมการประชุม “The Third Meeting of the First Council Board” และ The 4th International Forum on Higher Education
June 19, 2020

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ม.มหิดล จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนานครปฐมเมืองสร้างสรรค์สาขาดนตรี ครั้งที่ 1/2563