มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม “เติมพลังใจทางไกลให้กับนักศึกษาต่างชาติของมหาวิทยาลัยมหิดล” รูปแบบออนไลน์
June 9, 2020
มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “C2C for OSM 2020: Adapting to a New Normal”
June 9, 2020

มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี (YMID) ครั้งที่ 2/2563