มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมการประชุมเครือข่าย “The 2020 Belt & Road Science and Innovation Network (BRSIN) International Symposium”
November 25, 2020
มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมงาน “QS APPLE 2020 Virtual Conference and Exhibition”
November 25, 2020

มหาวิทยาลัยมหิดล ประชุมหารือในการจัดงาน Osaka University Partner Summit