มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม “MU SDGs Talk” ในงาน Mahidol Sustainable Week 2020
December 1, 2020
คณะผู้บริหาร ม.มหิดล รับฟังข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA-Visit) ประจำปีงบประมาณ 2564 สถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และตรวจสารในการกีฬา
December 1, 2020

Closing session of the Kyoto University International ONLINE Symposium 2020 on Education and Research in Global Environmental Studies in Asia

eg-3

On Tuesday 1st December 2020, Assoc. Prof. Nopraenue Sajjarax Dhirathiti, Vice President for International Relations and Corporate Communication, provided closing remarks for the Kyoto University International ONLINE Symposium 2020 on Education and Research in Global Environmental Studies in Asia and thanked all keynotes, session speakers, and participants.

Photo by: Facualty of Engineering, Mahidol University