นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติร่วมสัมภาษณ์พิเศษในรายการ Miss U Salaya “EP.5 เสหน่หาศาลายาวันวาน”
June 26, 2020
การประชุม ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 6/2563 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล
June 27, 2020

มหาวิทยาลัยมหิดล หารือความร่วมมือร่วมกับเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย เพื่อสานต่อความร่วมมือระหว่างประเทศฝรั่งเศสและมหาวิทยาลัยมหิดล