17 นักวิจัย ม.มหิดล คว้ารางวัลในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2563
February 2, 2020
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล จัดงานสัปดาห์วันมะเร็งโลก
February 3, 2020

บัณฑิตวิทยาลัย ม.มหิดล จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) การวิจัย และการพัฒนานวัตกรรม ระหว่าง มหาวิทยาลัยมหิดล กับ กรมสอบสวนคดีพิเศษ