คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล จัดกิจกรรมส่งมอบนวัตกรรมระบบโซล่าเซลล์ ให้กับโรงเรียนคลองบางกระทึก
September 18, 2020
ศูนย์ประสานงานเครือข่ายมหาวิทยาลัยสุขภาพหนึ่งเดียวแห่งประเทศไทย เข้าพบอธิการบดีเพื่อ รายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมา
September 18, 2020

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล ร่วมกับ กรมการขนส่งทางราง จัดนิทรรศการ “ระบบรถไฟฟ้าและอาณัติสัญญาณโครงข่ายรถไฟสายประธาน”