คณะผู้บริหาร ม.มหิดล รับฟังข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA Visit) คณะสาธารณสุขศาสตร์
October 1, 2020
วิทยาลัยการจัดการ ร่วมงาน Social Value Matter 2020: Bangkok “ Leadership for Truly Sustainable Future”
October 1, 2020

มหาวิทยาลัยมหิดลเข้าร่วมประชุมคณะทำงานกำหนดมาตรฐานการจัดทำเอกสารสำคัญ ทางการศึกษาในรูปแบบดิจิทัล (Digital Transcript)