การประชุมคณะกรรมการพัฒนาวิทยาเขตกาญจนบุรี ครั้งที่ 1/2563
March 20, 2020

มหาวิทยาลัยมหิดล นำระบบการประชุมออนไลน์สนับสนุนการดำเนินงานในสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19