มหาวิทยาลัยมหิดลต้อนรับผู้แทนจาก Mingde College of Guizhou University
October 8, 2019
มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการประชุม “Tuning Asia – South East (TA – SE) Programme: Second Policy Forum & Sixth General Meeting”
October 8, 2019

มหาวิทยาลัยมหิดลเข้าร่วม Yushan Forum เข้าเยี่ยมคารวะ Deputy Minister of Health and Welfare ประเทศไต้หวัน และเจรจาความร่วมมือกับ Institute for Biotechnology and Medicine Industry