นพ.ธิษณะ ประสาทเสรี ได้รับรางวัลบัณฑิตดีเด่นยอดเยี่ยม สาขาแพทยศาสตร์ ปี 2562
September 13, 2019
Mahidol University International College Joins UN Women in Organizing “HeForShe University” Gender Equality Tour
September 13, 2019

อาจารย์ดีเด่น“ทุนเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี” และ รางวัลเกียรติคุณของแพทยสภา