มหาวิทยาลัยมหิดล รับมอบห้องปฏิบัติการศูนย์ออกกำลังกาย
July 8, 2019
การตรวจประเมินวิทยาลัยศาสนศึกษา ตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2562
July 8, 2019

สถาบันสิทธิมนุษยชนศึกษาและสันติศึกษา จัดสัมมนาวิชาการในหัวข้อ: “The 3rd Lecturer Workshop on Teaching Human Rights”