The Visit of President of Osaka University
July 12, 2019
สถาบันฯเด็ก จัดแถลงข่าวและเปิดสนามเด็กเล่น “สนามเด็กเล่นได้เล่นดี” ภายใต้แนวคิด “เพิ่มพื้นที่เล่นปลอดภัยให้เด็ก”
July 15, 2019

วิทยาลัยราชสุดา จัด”โครงการต้นแบบการเสริมสร้างทักษะสำหรับการประกอบอาชีพอิสระด้านการออกแบบกราฟิกขั้นพื้นฐานสำหรับผู้พิการทางการได้ยิน”