งานครบรอบ 48 ปี คล้ายวันสถาปนาสถาบันวิจัยประชากรและสังคม
November 14, 2019
คณะศิลปศาสตร์ ม.มหิดลร่วมลงนามความร่วมมือ ทางวิชาการ การวิจัยและการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ University of Leeds ประเทศสหราชอาณาจักร
November 14, 2019

มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดตัว “ศูนย์ความเป็นเลิศเพื่อสะเต็มศึกษา” เพื่อผลักดันการศึกษาแบบบูรณาการที่ตอบโจทย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต และพัฒนาความเชี่ยวชาญด้านอาชีพของผู้เรียน