คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ด้านกลิ่นรสอาหาร
September 13, 2019
การประชุม The 11th AUN-ACTs Steering Committee ณ National University of Singapore
September 14, 2019

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล คว้ารางวัล “สถานศึกษาปลอดภัย” ดีเด่น ประจำปี 2562