วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ม.มหิดล จัดงานเดิน-วิ่ง (Mahidol- Mylan) “รวมพลคนรักพ่อครั้งที่ 5”
December 2, 2019
MUIC and Chiba University Organized “International Conference on Resources and Human Mobility”
December 2, 2019

คณะผู้บริหาร ม.มหิดล รับฟังข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA Visit) วิทยาลัยนานาชาติ