คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการ “EGMU เด็กไทย 4.0 ต้นกล้าของแผ่นดิน ครั้งที่ 1 ”
August 21, 2019
มหาวิทยาลัยมหิดล จัดสัมมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยมหิดล โครงการ Blossom EP5 “Making The News”
August 22, 2019

ม.มหิดล จัดงานแถลงข่าว วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ม.มหิดล เป็นสถาบันดนตรีแห่งแรกของประเทศไทยและแห่งแรกของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่เข้าสู่กระบวนการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานสถาบันดนตรีในยุโรป