มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการประชุม B&R Sceience and Innovation Network Forum 2019
September 26, 2019
ม.มหิดล จัดกิจกรรม “การแข่งขันฝึกปฏิบัติการด้านพลังงานที่ยั่งยืน”
September 27, 2019

มหาวิทยาลัยมหิดล มอบอุปกรณ์สนันสนุนการปฏิบัติงานให้กับสถานีตำรวจภูธรพุทธมณฑล