มหาวิทยาลัยมหิดลขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภา
July 24, 2019
มหาวิทยาลัยมหิดลประกาศผลการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “ร้อยเรื่องเล่า มหาวิทยาลัยมหิดล”
July 25, 2019

มหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามความร่วมมือบันทึกความเข้าใจ ร่วมกับ บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) ในการร่วมพัฒนา Edu-town และ Medi-town ในเขตระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก