มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาต่าชาติ ในโครงการ “การจัดการเรียนการสอนภาษา-วัฒนธรรมไทย”
August 16, 2019
คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมกับสวนสามพราน จัดงาน My Healthy Journey
August 17, 2019

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมอบรมรับฟังแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยอย่างยั่งยืนในจังหวัดนครปฐม