กองกิจการนักศึกษา ม.มหิดล จัดงานเสวนา “Trends & Opportunities in the Disrupted Digital World”
November 13, 2019
งานครบรอบ 48 ปี คล้ายวันสถาปนาสถาบันวิจัยประชากรและสังคม
November 14, 2019

มหาวิทยาลัยมหิดล รับการตรวจประเมินมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์ตามเกณฑ์ World Federation for Medical Education (WFME)