มหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Kyushu University ประเทศญี่ปุ่น
August 2, 2019

มหาวิทยาลัยมหิดลรับมอบเงินจาก ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในโครงการ MU Charity 2019 : Run for Fund