คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมส่วนงาน ครั้งที่ 13/2562 (Council Visit) ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์
December 24, 2019
สถาบันฯ เด็ก ม.มหิดล จัดงานแถลงข่าว “7 วัน ไม่อันตราย ช่วยกันดูแลเด็กให้ปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่”
December 24, 2019

มหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตกาญจนบุรี เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศ ด้านการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี