พิธีมอบรางวัลประกวดภาพถ่าย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2562
September 11, 2019
มหาวิทยาลัยมหิดลเข้าร่วมประชุม CIO Digital University Forum ครั้งที่ 14
September 11, 2019

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ Osaka University จัด Joint Symposium ส่งเสริมความร่วมมือการวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อความยั่งยืน