มหาวิทยาลัยมหิดล จัด “พิธีไหว้ครู” นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
September 12, 2019
นพ.ธิษณะ ประสาทเสรี ได้รับรางวัลบัณฑิตดีเด่นยอดเยี่ยม สาขาแพทยศาสตร์ ปี 2562
September 13, 2019

นศ.มหิดล คว้ารางวัลนานาชาติ พัฒนาผงขัดผิวจากเปลือกส้มโอแห้ง ลดปัญหาขยะและสร้างรายได้ให้กับชุมชน