มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงาน “มหิดลวิชาการ เปิดบ้านมหิดล ประจำปี2562”
November 1, 2019
Signing Ceremony with Fujita Health University, Japan
November 4, 2019

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เปิดการประชุมวิชาการประจำปี 2562 เรื่อง กลยุทธ์สู่นวัตกรรมทางอนามัยสิ่งแวดล้อม (Strategic Planning for Innovations Environmental Health)