การตรวจประเมินคณะสาธารณสุขศาสตร์ ตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2562
July 3, 2019
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการ หัวข้อ “การขอตำแหน่งวิชาการ”
July 4, 2019

โครงการชี้แจงกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่-สอนน้องร้องเพลง (ประชุมเชียร์) ประจำปี 2562