สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ม.มหิดล จัดประชุมคณะกรรมการ Mahidol – ASEAN Rating on Healthy University (ARHU)
November 18, 2019
ม.มหิดลเข้าร่วมการประชุม 2019 SATU Steering Committee Meeting ณ Universiti Malaysia Sabah เมือง Kota Kinabalu ประเทศมาเลเซีย
November 19, 2019

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด และ University College London สหราชอาณาจักร