ม.มหิดล จัดงาน “Mahidol University International Night 2019”
October 25, 2019
มหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับผู้แทน Co-founder ของ The Constellation
October 28, 2019

ม.มหิดล เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ระหว่างกิจการขนาดใหญ่และมหาวิทยาลัย (Business Brotherhood) ประจำปีงบประมาณ 2563