โครงการ “พัฒนาศักยภาพเตาเผาเครื่องปั้นดินเผาระบบไฟฟ้าชุมชนบ้านโรงหวด”
February 21, 2018
ม.มหิดลจัดโครงการ “พัฒนาศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรตามพระราชดำริระดับอำเภอ”
February 22, 2018

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมออกบูธ “โครงการพัฒนาเกษตรปลอดภัย” เนื่องในโอกาส พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดนครปฐม