พิธีเปิดการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษานานาชาติในเครือข่าย AUN-HPN
January 12, 2018

ประชุมโครงการ ECO TOWN มหิดลกับชุมชน จัดตั้งธนาคารขยะให้กับโรงเรียน 3 แห่ง