นักศึกษามหิดลอินเตอร์ได้รับเลือกทำกิจกรรมร่วมกับ UN
February 26, 2018
การเลือกกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ จากผู้แทนส่วนงาน
March 2, 2018

ผู้แทนจากธนาคารกรุงเทพ เข้าพบอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลในโอกาสปีใหม่ 2561

????????????????????????????????????