มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการพัฒนา Ecosystem เพื่อส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมเครื่องมือแพทย์ไทย ครั้งที่ 1/2566

มหาวิทยาลัยมหิดล ประชุมหารือร่วมกับ Singapore University of Technology and Design ประเทศสิงคโปร์
January 10, 2023
Mahidol University International Affairs Office organized the Train the Virtual Trainer for foreign staff
January 10, 2023

มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการพัฒนา Ecosystem เพื่อส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมเครื่องมือแพทย์ไทย ครั้งที่ 1/2566