มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ ครั้งที่ 2/2565
June 16, 2022
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามความร่วมมือ (MOU) กับ กรมทรัพยากรน้ำ
June 16, 2022

Mahidol University Kanchanaburi Campus in corporation with International Relations Division, Mahidol University on Short-term Student Exchange Program with Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia

On June 16, 2022 Dr. Amnat Jarerat, Assistant to the Vice President for Academic Affairs and International Relations, participated in the Short-term Student Exchange Program or MUKA-ASEAN Project between Mahidol University Kanchanaburi Campus and Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia. The program was honored by Assoc. Prof. Nopraenue Sajjarax Dhirathiti, Ph.D., Vice President for International Relations and Corporate Communication, and Mr. Darso Sugiono, S.P., M.P, Vice Dean of Academic Faculty of Agriculture to give a warm welcome and opening speech. The program’s theme is “Conservation Biology” and will be organized during June 16 – July 20, 2022 with the objectives of exchanging students’ knowledge on Biodiversity and strengthening collaboration between Mahidol University and ASEAN university. This program was participated by 11 students of MUKA and 10 students from UNSIKA.