มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล ในพระราชูปถัมภ์ฯ รับมอบทุนการศึกษา
February 9, 2021
มหาวิทยาลัยมหิดล เดินรณรงค์โครงการ “รณรงค์ถนนปลอดภัยไร้โควิด” ครั้งที่ 2
February 9, 2021

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทาน ส.ค.ส และสมุดไดอารี่ ประจำปี 2564 แด่ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล