วิทยาลัยวิทยาศาตร์และเทคโนยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับ สมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
March 2, 2021
กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประชุมพิจารณาร่างนโยบายการพัฒนาที่ยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
March 3, 2021

Virtual Graduation Ceremony 2020 TAIST-Tokyo Tech

eg meet4

On 3 March 2021, Prof. Banchong Mahaisavariya, President of Mahidol University, gave Congratulatory Remarks at the Virtual Graduation Ceremony 2020 Thailand Advanced Institute of Science and Technology and Tokyo Institute of Technology (TAIST-Tokyo Tech).

The TAIST-Tokyo Tech Program is in cooperation with the National Science and Technology Development Agency (NSTDA) and Thai universities, namely; King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang, King Mongkut’s University of Technology Thonburi, Thammasat University, Kasetsart University and Mahidol University.

Under this collaboration, students of TAIST-Tokyo Tech are able to take the Rail Transportation Certificate Program offered by the Cluster of Logistics and Rail Engineering (CLARE), Faculty of Engineering, Mahidol University.